ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

11.07.2018.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u junu

Devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju juna iznosile su 11.104,3 miliona evra, što znači da su u tom mesecu povećane za 221,1 milion evra. Tim nivoom deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 195 odsto, i više od pet meseci uvoza robe i usluga što je dvostruko više od kriterijuma kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti deviznim rezervama. Posmatrano u odnosu na kraj juna prethodne godine, bruto devizne rezerve povećane su za 1.434,1 milion evra.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju juna iznosile su 9.317 miliona evra, što je za 241 milion evra više nego na kraju maja i predstavlja njihov novi najviši nivo krajem meseca od 2000. godine.

Povećanje bruto deviznih rezervi u junu u najvećoj meri rezultat je priliva po osnovu intervencija NBS na domaćem deviznom tržištu (kupovina deviza od banaka u iznosu od 320,0 miliona evra). Dodatni doprinos većem nivou deviznih rezervi dali su i neto prilivi po osnovu donacija, upravljanja deviznim rezervama i ostalim osnovima (ukupno 76,7 miliona evra). Navedeni prilivi u devizne rezerve bili su više nego dovoljni da nadomeste odlive po osnovu neto razduženja države po deviznim kreditima i hartijama od vrednosti (ukupno 97,3 miliona evra), po osnovu povlačenja devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka (neto 47,1 miliona evra), i da u potpunosti amortizuju negativan uticaj tržišnih faktora (neto 31,2 miliona evra) koji su obeležili jun mesec.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu je  iznosio 450,5 miliona evra i bio je za 63,4 miliona manji nego u prethodnom mesecu. U prvih šest meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.713,2 miliona evra.

U junu je zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 0,1%, a NBS je u tom mesecu intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 365 miliona evra u cilju ublažavanja preteranih dnevnih oscilacija kursa.

Kabinet guvernera