ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2018-07-12 15:15:01.0

Kretanje inflacije u junu 2018.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, mesečna stopa inflacije u junu iznosila je 0,4%. Junska inflacija rezultat je, pre svega, sezonski očekivanog poskupljenja turističkih paket aranžmana, kao i viših cena naftnih derivata i neprerađene hrane.

Međugodišnja inflacija je nastavila kretanje u granicama cilja i u junu je iznosila 2,3%. Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) je i u junu, četvrti mesec za redom, iznosila 0,8% međugodišnje, što potvrđuje da su inflatorni pritisci ostali niski.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će u narednom periodu nastaviti relativno stabilno kretanje u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Kabinet guvernera