ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

23.07.2018.

Rezultati junske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima ankete iz juna meseca, i dalje se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje inflaciju na ciljanih 3,0% i za godinu i za dve godine, dok su očekivanja privrednika nepromenjena u odnosu na maj i iznose 2,7% u kratkom i 2,8% u srednjem roku.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera