ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.08.2018.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jul

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu, za 22 radna dana, realizovano je ukupno 19,0 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,8 miliona, ili 19,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,2 miliona, ili 80,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 861.704, od čega je 690.491 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 171.213 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.980,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 33,6 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 180,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 12.285 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20 učesnika, realizovano je ukupno 5.173 plaćanja, u vrednosti od 47.861.885,99 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera