ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.08.2018.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromesečju 2018. iznosio je 4,4%, što potvrđuje nastavak dinamičnog rasta.

Industrijska proizvodnja je u prvoj polovini 2018. godine bila viša za 4,2% međugodišnje nego u istom periodu prethodne godine. Posmatrano prema strukturi industrije, tokom šest meseci zabeležen je rast prerađivačke industrije od 3,6% međugodišnje, sektora snabdevanja električnom energijom, gasom i parom od 8,5% međugodišnje, a sektora rudarstva od 0,4% međugodišnje. U okviru prerađivačke industrije, rast beleži 20 od 24 oblasti, pri čemu je  rastu najviše pozitivno doprinela proizvodnja osnovnih metala, pića, mašina i opreme, hemijskih proizvoda i derivata nafte. Povećana je i proizvodnja građevinskog materijala, što ukazuje na dalji rast građevinskog sektora.

Realni promet u trgovini na malo je u prvoj polovini godine, u odnosu na isti period prethodne godine, povećan realno za 3,3%.

Međugodišnje posmatrano, u junu je robni izvoz izražen u evrima povećan za 9,3%, a uvoz za 11,7%. U periodu januar–jun, u odnosu na isti period prethodne godine, izvoz robe izražen u evrima viši je za 7,6%, a uvoz za 11,7%. Rast izvoza vođen je rastom izvoza svih oblasti prerađivačke industrije, dok u uvozu dominira uvoz sredstava za rad i repromaterijala.

Rast izvoza prerađivačke koji smo imali u prethodnom periodu nedvosmisleno pokazuje da se domaća industrija sve više, i na održivim osnovama, uključuje u globalne proizvodne lance, koristeći ne samo povoljnosti po osnovu visoke spoljne tražnje nego i proširujući asortiman proizvoda koji su konkurentni na svetskom tržištu.

Kabinet guvernera