ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.08.2018.

Rezultati julske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima julske ankete, kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje inflaciju na ciljanih 3,0% za godinu dana unapred, odnosno 3,2% za dve godine unapred. Inflaciona očekivanja privrednika nepromenjena su u odnosu na jun i iznose 2,7% u kratkom i 2,8% u srednjem roku.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera