ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

2018-09-03 16:17:06.0

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za avgust

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu, za 23 radna dana, realizovano je ukupno 18,9 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 20,8%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,0 miliona, ili 79,2%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 823.421, od čega je 652.383 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 171.039 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.370,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,3 milijarde dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 190,0 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 12.855 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 20  učesnika, realizovano je ukupno 4.468 plaćanja, u vrednosti od 41.426.482,20 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera