ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

17.10.2018.

Rezultati septembarske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima septembarske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje da će se inflacija za godinu dana unapred nalaziti tačno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%, a da će u septembru 2020. iznositi 3,2%. Inflaciona očekivanja privrednika iznose 2,6% i u kratkom i u srednjem roku.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno, mesečno, izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika

Kabinet guvernera