ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

05.02.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za januar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 20 radnih dana, realizovano je ukupno 16,7 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 3,8 miliona, ili 22,7%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 12,9 miliona, ili 77,3%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 836.404, od čega je 646.407 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 189.997 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.165,5 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,3 milijarde dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 208,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 11.280 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 3.464 plaćanja, u vrednosti od 32.196.888,09 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera