ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

12.02.2019.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u januaru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara iznosile su 11.346,4 miliona evra, što je za 84,6 miliona evra više nego u decembru 2018. godine, odnosno za čak 1.698,8 miliona evra više nego na kraju januara 2018. godine. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 181 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.
 
Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 8.978 miliona evra, što je za 124 miliona evra više nego u prethodnom mesecu.

Povećanje bruto deviznih rezervi u januaru rezultat je, u najvećoj meri, aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu – neto priliva u iznosu od 75,0 miliona evra (priliva od 190,0 miliona evra po osnovu dodatne svop aukcije i odliva od 115,0 miliona evra po osnovu saldiranja intervencija na domaćem deviznom tržištu).

Ostale transakcije koje su tokom januara uticale na stanje deviznih rezervi imale su gotovo neutralan efekat (neto priliv od 0,5 miliona evra) – prilivi po osnovu donacija, upravljanja deviznim rezervama i po drugim osnovima gotovo u celosti su pokrili odlive po osnovu obavezne devizne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka, po osnovu razduženja države i po drugim osnovima. Na povećanje deviznih rezervi u januaru uticao je i pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 9,1 milion evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 494,9 miliona evra i bio je za 179,8 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

Posmatrano na nivou meseca, dinar je u januaru nominalno oslabio za 0,2% prema evru. U uslovima deprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu u januaru, Narodna banka Srbije intervenisala je na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 130 miliona evra, radi ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara prema evru.

U uslovima smanjenih viškova dinarske likvidnosti, Narodna banka Srbije je krajem januara organizovala dodatnu dvonedeljnu svop aukciju deviza, na kojoj je u prvom kraku od banaka svop kupila devize – evre za dinare. Na ovoj aukciji Narodna banka Srbije je svop kupila 190 miliona evra, čime je bankama na rok od dve nedelje obezbedila dinarsku likvidnost u iznosu od 22,5 milijardi dinara.

Kabinet guvernera