ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

26.02.2019.

Rezultati januarske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima januarske ankete, inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu i za dve godine unapred i dalje se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred iznositi 2,7%, dok su očekivanja predstavnika privrede za isti period nešto niža i iznose 2,1%.

Inflaciona očekivanja za dve godine unapred (januar 2021. godine) i finansijskog sektora i privrede nalaze se tačno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera