ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

01.03.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za februar

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u februaru, za 19 radnih dana, realizovano je ukupno 18,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,2 miliona, ili 22,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,2 miliona, ili 77,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 964.367, od čega je 745.945 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 218.422 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.279,4 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 36,8 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 225,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 10.605 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 3.745 plaćanja, u vrednosti od 36.394.468,49 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera