ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

11.03.2019.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u februaru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju februara iznosile su 11.398,3 miliona evra, što je za 51,9 miliona evra više nego u januaru, odnosno za čak 1.607,2 miliona evra više nego na kraju februara 2018. godine. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 187 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju februara iznosile su 8.960 miliona evra, što je nešto niže nego na kraju prethodnog meseca, kada su iznosile 8.978 miliona evra.

Na povećanje bruto deviznih rezervi u februaru najviše su uticali prilivi po osnovu uspešnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i po drugim osnovima, u ukupnom neto iznosu od 104,1 milion evra. Pored toga, pozitivan efekat na devizne rezerve u februaru imali su i tržišni faktori u iznosu od 53,5 miliona evra.

Navedeni prilivi u potpunosti su nadomestili odlive po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu – neto odliv u iznosu od 90,0 miliona evra (odliv od 120,0 miliona evra po osnovu dodatnih svop aukcija – operacije koje su u januaru uticale na povećanje deviznih rezervi i priliv od 30,0 miliona evra po osnovu intervencija Narodne banke Srbije kupovinom deviza na međubankarskom deviznom tržištu), i po osnovu razduženja države i drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 15,7 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 433,6 miliona evra i bio je za 61,3 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 928,5 miliona evra.

Posmatrano na nivou meseca, dinar je u februaru nominalno ojačao za 0,2% prema evru, dok je od početka ove godine vrednost dinara gotovo nepromenjena u odnosu na evro. U uslovima aprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu u februaru, Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 30 miliona evra kako bi ublažila prekomerne kratkoročne oscilacije kursa.

Radi postepenog prilagođavanja bankarskog sektora situaciji poboljšane likvidnosti na novčanom tržištu nakon prve dodatne svop aukcije u 2019. godini, koja je bila organizovana 28. januara s rokom dospeća od dve nedelje, Narodna banka Srbije je u februaru organizovala dve dodatne svop aukcije deviza EUR/RSD.

Na aukciji organizovanoj 11. februara, Narodna banka Srbije je od banaka svop kupila 110,5 miliona evra, čime je bankama obezbedila dinarsku likvidnost na rok od dve nedelje u iznosu od 13,1 milijarde dinara. Na aukciji organizovanoj 25. februara, Narodna banka Srbije je od banaka svop kupila 70 miliona evra, čime je bankama obezbedila dinarsku likvidnost na rok od dve nedelje u iznosu od 8,3 milijarde dinara.

Kabinet guvernera