ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

02.04.2019.

Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za mart

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u martu, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,0 miliona, ili 20,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 15,5 miliona, ili 79,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 929.140, od čega je 737.351 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 191.788 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.403,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 39,5 milijardi dinara, ili 0,9% ukupne vrednosti.
Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 209,7 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 11.815 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 19  učesnika, realizovano je ukupno 4.444 plaćanja, u vrednosti od 38.871.378,98 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Kabinet guvernera