ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

22.04.2019.

Saopštenje o organizovanju dodatne svop aukcije deviza EUR/RSD

Narodna banka Srbije je danas, peti put u 2019. godini, organizovala dodatnu dvonedeljnu svop aukciju, na kojoj je u prvom kraku na rok od dve nedelje od banaka svop kupila devize – evre za dinare u iznosu od 42,5 miliona evra po prosečnim ponderisanim svop poenima od 1.023, čime je bankama obezbedila dinarsku likvidnost u iznosu od 5,0 milijardi dinara.

S obzirom na uspešnost u ostvarenju planiranih ciljeva prethodne četiri dodatne svop aukcije, današnja aukcija je organizovana kako bi se i na početku novog obračunskog perioda izdvajanja obavezne rezerve banaka nastavilo sa održanjem relativne stabilnosti kratkoročnih tržišnih kamatnih stopa.

Podsećamo da je Narodna banka Srbije 28. januara, u ambijentu smanjenih viškova dinarske likvidnosti bankarskog sektora, organizovala prvu dodatnu dvonedeljnu svop aukciju, putem koje je bankama na period od dve nedelje obezbedila 22,5 milijardi dinara likvidnosti u zamenu za 190 miliona evra devizne likvidnosti. Takvim proaktivnim delovanjem Narodne banke Srbije izbegnuta je mogućnost potencijalne segmentacije međubankarskog novčanog tržišta, kao i eventualni značajniji rast kratkoročnih kamatnih stopa.

Organizujući dodatne svop aukcije, 11. i 25. februara i 25. marta, na kojima su iznosi realizacije bili niži nego na prvoj dodatnoj dvonedeljnoj svop aukciji, Narodna banka Srbije je omogućila postepeno prilagođavanje bankarskog sektora situaciji poboljšane likvidnosti  na novčanom tržištu i ujednačenije kretanje kratkoročnih kamatnih stopa na tom tržištu.

Narodna banka Srbije će i dalje pažljivo pratiti kretanja na domaćem finansijskom tržištu i po potrebi reagovati kako bi obezbedila nastavak njegovog nesmetanog funkcionisanja.

Kabinet guvernera