ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

19.06.2019.

Rezultati majske ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima majske ankete, inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu i za dve godine dana unapred nastavila su da se kreću u granicama cilja (3±1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred su se u maju našla na ciljanih 3,0%, dok su očekivanja privrednika, kao i prethodnog meseca bila na nivou od 2,6%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve godine unapred, ona su u maju ostala nepromenjena u odnosu na april. Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora su osmi mesec uzastopno bila na centralnoj vrednosti cilja (3,0%), dok su očekivanja privrednika nastavila da se kreću neznatno ispod cilja i iznosila su 2,9%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog ekonomskog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Kabinet guvernera