ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

25.09.2007.

Narodna banka planira da povuče iz opticaja kovani novac apoena 50 para, 1, 2 i 5 dinara izdanja Narodne banke Jugoslavije

Narodna banka Srbije obaveštava javnost o planu povlačenja kovanog novca apoena 50 para, 1, 2 i 5 dinara izdanja Narodne banke Jugoslavije.

Narodna banka će u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2007. godine zvanično povući iz opticaja apoen od 50 para i on će prestati da bude zakonsko sredstvo plaćanja od 1. januara 2008. godine. Odlukom o povlačenju iz opticaja tog apoena biće utvrđeno i zaokruživanje krajnjih obračuna u gotovinskom platnom prometu u sledećem rasponu: vrednost od 1 pare do 50 para zaokruživaće se na 0 dinara, a od 51 pare do 99 para na 1 dinar. Takvo zaokruživanje primenjivaće se od 1. novembra 2007. godine.
 
Na taj način biće prevaziđena sadašnja situacija da kovani novac apoena od 50 para izdanja Narodne banke Jugoslavije 2000. godine formalno jeste u opticaju, ali ga realno nema u platnom prometu, iz koga je  istisnut zbog svoje male platežne vrednosti. Građani zbog toga ove kovanice uglavnom drže po kasicama, fiokama i sl., tj. ne koriste za plaćanja i Narodna banka Srbije ih ne vraća ponovo u opticaj. Apoen od 50 para prvi i jedini put je bio kovan u 2000. godini budući da troškovi izrade ovog apoena višestruko premašuju njegovu nominalnu vrednost. Sada bi, na primer, troškovi izrade apoena od 50 para po komadu iznosili 2,40 dinara, što nedvosmisleno ukazuje da ga nije racionalno  izrađivati, tim pre što to, u krajnjem slučaju, finansiraju poreski obveznici. Međutim, građani neće biti oštećeni prilikom vraćanja kusura u apoenu od 50 para, bez obzira na njegovu malu realnu vrednost, jer će planiranim zaokruživanjem obračuna do konačnog povlačenja iz opticaja ovog apoena i taj problem biti prevaziđen.

U drugoj polovini 2008. godine, tačnije od 1. jula do 31. decembra,  Narodna banka Srbije će povući iz opticaja i kovani novac apoena od 1, 2 i 5 dinara izdanja Narodne banke Jugoslavije. Ti apoeni kovanog novca prestaće da budu zakonsko sredstvo plaćanja 1. januara 2009. godine. Time će iz opticaja biti povučen sav novac nepostojeće države SR Jugoslavije i u opticaju će ostati samo novčanice i kovani novac izdanja Narodne banke Srbije. 

Građanima koji u redovnom roku ne zamene kovani novac Narodna banka će omogućiti da to učine naknadno u bankama i filijalama Narodne banke do 31. decembra 2008. godine, a od 1. januara 2009. do 31. decembra 2012. godine u Sedištu i u filijalama Narodne  banke.

Kabinet guvernera