ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

30.03.2011.

Konferencija „Zaštita od deviznog rizika“ u Užicu

U Filijali Narodne banke Srbije u Užicu održana je konferencija na temu „Zaštita od deviznog rizika“ u organizaciji Narodne banke Srbije. Cilj konferencije je bio dalja afirmacija i podsticaj korišćenja instrumenata zaštite od deviznog rizika.

Konferenciji su, pored predstavnika Narodne banke Srbije, prisustvovali predstavnici banaka i domaćih preduzeća iz regiona koja se bave uvozno--izvoznim poslovima.

Učesnicima su predstavljeni raspoloživi instrumenti za zaštitu od deviznog rizika i efekti njihove upotrebe, pravna regulativa i aktivnosti Narodne banke Srbije na promociji zaštite od deviznog rizika, kao i  aktuelna makroekonomska kretanja. Nakon toga je usledila diskusija o navedenim temama, kao i o položaju i potrebama domaćih preduzeća.

Kabinet Sektora za poslove monetarnog sistema i politike