Саопштење о организовању аукцијe краткорочних кредита

Народна банка Србије ће у уторак, 20. маја 2014. године организовати 5. редовну аукцију на којој ће одобравати банкама краткорочне кредите за ликвидност по варијабилној вишеструкој каматној стопи, са следећим карактеристикама:

Рок за достављање захтева12,00 do 13,00
Укупан износ кредита који НБС одобрава банкама2,000,000,000.00
Рок доспећа кредита360 dana
Датум доспећа кредита15.5.2015.
Најмањи износ увећања на референтну каматну стопу у п.п.*2.00
Број појединачних захтева које учесник може доставити1
Најмањи износ на који појединачни захтев може да гласи10,000,000.00

* Најнижа каматна стопа коју захтев банке за коришћење краткорочног кредита за ликвидност може да садржи да би био примљен у обраду.

Аукција Народне банке Србије одржава се у складу са:

Одлуком о организовању 5. аукције краткорочних кредита
     - Архива одлука о организовању аукција краткорочних кредита