Основни подаци даваоца лизинга"PORSCHE LEASING SCG" DOO BEOGRAD

11210 Београд
Зрењанински пут 11

Матични број:17544004
ПИБ:103334127
Телефон:0800 350 350
Телефакс:381 11 3042 449
WWW:www.porscheleasing.rs
И-мејл:-
Број запослених:-

Оснивачи:
Porsche Bank AG, Salzburg, Austrija100.00%
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Alexander Nekolar, председник Управног одбораMag (FH) Krausler Andreas, председник Извршног одбора
Thomas MairerДејан Павловић
Johann Maurer