Основни подаци банкеALPHA BANK SRBIJA A.D.,BEOGRAD

11000 Београд  Краља Милана 11

 

Организациона структура
Матични број:07736681
Телефон:011/33-02-782; 011/34-09-545
Телефакс:011/32-43-516
www:www.alphabankserbia.com
И-мејл:gm-office@alphabankserbia.com
SWIFT:JUBARSBG
Број запослених:1169
Ревизор:KPMG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ALPHA BANK A.E.100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Georgios Aronis, председник Управног одбораGeorgios Papanastasiou, председник Извршног одбора
Lazaros PapagaryfallouMinas Athanassiadis
Antonios PolychroniadisАлександра Ердоглија
Мирољуб Хаџић, независанKonstatinos Agaliotis
Илија Дражић, независан
Christos Giampanas