Основни подаци банкеČAČANSKA BANKA A.D. ČAČAK

32000 Чачак  Пиварска 1

 

Организациона структура
Матични број:07601093
Телефон:032/302-200; 032/302-134
Телефакс:032/302-215
www:www.cacanskabanka.co.rs
И-мејл:office@cacanskabanka.co.rs
SWIFT:CABARS22
Број запослених:384
Ревизор:KPMG D.O.O. BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija28.49%
European bank for reconstruction and development London25.00%
IFC20.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Бојан Димитријевић, председник Управног одбораДраган Јовановић, председник Извршног одбора
Andrzej WitakАлександар Ћаловић
Anthony Paul Tekla BendienМиланка Мандић
Проф. др Вера Леко, независан члан
др Јасмина Богићевић, независан члан