Основни подаци банкеKBM BANKA AD KRAGUJEVAC

34000 Крагујевац  Краља Петра I 26

 

Организациона структура
Матични број:07654812
Телефон:034/335-617
Телефакс:034/331-370, 336-175
www:www.kbm.rs
И-мејл:office@credybanka.com
SWIFT:kragrs22
Број запослених:379
Ревизор:DELOITTE DOO Beograd
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупно учешће у акционарском капиталу
NOVA KBM D.D. MARIBOR76,64%
Republika Srbija12,89%
* Списак се ажурира на крају месеца


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Мр Игор Жибрик, председник Управног одборамр Алојз Ковше, председник Извршног одбора
Миха Шламбергер, Заменик председника Управног одбораВесна Ужник Ђорић
Драго Бахун, независан
Милорад Бјелопетровић
Добросав Миловановић, независан