Основни подаци банкеDUNAV BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Франше Д Епереа 88

 

Организациона структура
Матични број:09081488
Телефон:011/6557-338
Телефакс:011/3657-006
www:www.dunavbanka.rs
И-мејл:kabinet@dunavbanka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Број запослених:160
Ревизор:KPMG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Телеком Србија а.д. Београд55.78%
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд32.76%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Милан Мекић, независанДејан Марковић, председник Извршног одбора
Душко Поповић, назависанРадомир Томић
Андрија ПавловићВесна Радовић
Тања ЈовановићСоња Лукић
Драгана Миленковић
Александра Ђорђевић