Основни подаци банкеHYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Михајла Пупина 6

 

Организациона структура
Матични број:7726716
Телефон:011/2226-000
Телефакс:011/2226-555
www:www.hypo-alpe-adria.rs
И-мејл:office@hypo-alpe-adria.rs
SWIFT:haabrsbg
Број запослених:772
Ревизор:PWC DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Hypo Group Alpe Adria AG, Klagenfurt99.99%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Rainer Maria Sichert, председник Управног одбораЗоран Војновић, председник Извршног одбора
Jakob AuerРаде Војновић
Александар Прерадовић, независанМирко Шпановић
Др Драган Ђуричин, независанOliver Klesinger
Rupert Schindler