Основни подаци банке"MARFIN BANK" AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Београд  Далматинска 22

 

Организациона структура
Матични број:07534183
Телефон:011/3306-300; 011/3306-461
Телефакс:011/3241-448
www:www.marfinbank.rs
И-мејл:office@marfinbank.rs
SWIFT:LIKIRSBG
Број запослених:307
Ревизор:PWC DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co Ltd98.99%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Georgiou Georgios, председник Управног одбораБорислав Стругаревић, председник Извршног одборa
Eleftherios PapaeracleousGeorgios Phiniotis
Милован Поповић, независан
Polydoros Ktorides
Драгиша Лекић, независан