Основни подаци банкеPRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD

_  _

 

Организациона структура
Матични број:_
Телефон:_
Телефакс:_
www:_
И-мејл:_
SWIFT:_
Број запослених:_
Ревизор:KPMG
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
__
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
__