Основни подаци банкеPIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Београд  Милентија Поповића 5б

 

Организациона структура
Матични број:17082990
Телефон:011/3024-000
Телефакс:011/3024-040
www:www.piraeusbank.rs
И-мејл:banka@piraeusbank.rs
SWIFT:PIRBRSBG
Број запослених:498
Ревизор:PWC D.O.O. BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Piraeus Bank SA Athens100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Ioannis Kyriakopoulos, председник Управног одбораNeoclis Neocleous, председник Извршног одбора
Бранимир Марковић, независанDimitrios Kariotis
Adrianos KombopoulosДушан Милинковић
Sotirios SyrmakezisEfstathios Steve Froustis
Милош Ђурковић, независанСветлана Ристић
Дејан Цупаћ
Дејан Тешић