Основни подаци банкеRAZVOJNA BANKA VOJVODINE AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD

 

 

Организациона структура
Матични број:
Телефон:
Телефакс:
www:
И-мејл:
SWIFT:
Број запослених:
Ревизор:
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупно учешће у акционарском капиталу
* Списак се ажурира на крају месеца


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Решењем НБС од 06.04.2013. Развојној банци Војводине a.д. Нови Сад је одузета дозвола за рад, a од 08.04.2013. године Банка је у стечају.