Основни подаци банкеUNIVERZAL BANKA A.D.BEOGRAD

_  _

 

Организациона структура
Матични број:_
Телефон:_
Телефакс:_
www:_
И-мејл:_
SWIFT:_
Број запослених:_
Ревизор:_
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
__
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
__
Решењем ИО НБС бр. 2 од 31. 1. 2014. године, Универзал банци, акционарско друштво, Беогад, одузета је дозвола за рад. Решењима АПР-а БД 8845/2014 и БД 9200/2014 од 3. 2. 2014. године, уписане су промене статуса ове банке у Регистар привредних субјеката.