Основни подаци банкеVTB Banka a.d. Beograd

11000 Београд  Балканска 2

 

Организациона структура
Матични број:20439866
Телефон:011/3952-213
Телефакс:011/3952-240
www:www.vtbbanka.rs
И-мејл:office@vtbbanka.rs
SWIFT:MBBGRSBG
Број запослених:71
Ревизор:ERNST&YOUNG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
VTB Bank100,00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Vasilij Nikolajevič Titov, председник Управног одбораMarkus Ferstl, председник Извршног одбора
Михаил Леонидович ЈакуњинМирослав Косијер
Милутин Николић, независан
Маријa Викторовнa Скоковa
Горан Николић, независан
Markus Ferstl је именован за члана - председника Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.