Основни подаци платне институцијеCHIP CARD AD BEOGRAD

Београд, Босе Милићевић 8 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији.
 
Матични број:17564374
ПИБ:103425560
Телефон:011 30-40-970
Факс:011 30 40 965
Имејл:office@chipcard.rs
WWW:www.chipcard.rs
Датум и број решења:14/03/2017 IO NBS br. 36
Врсте платних услуга: Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пренос новчаних средстава у вези са трансакцијама интернет трговине). Услуга издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента (прихватање платних картица у вези са трансакцијама интернет трговине).Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави


Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Марко Ранковић (Извршни директор)Акцијски капитал100.0%
Бранислав Поповић (в.д. Извршног директора)
Драгољуб Лукић (руководилац)