Основни подаци платне институцијеMONDOCARD DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC

Београд, Булевар Војводе Мишића 43 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији.
 
Матични број:21290424
ПИБ:110051323
Телефон:011 26-52-392
Факс:
Имејл:office@mondocard.rs
WWW:www.mondocard.rs
Датум и број решења:12/07/2018 IO NBS br. 81
Врсте платних услуга: Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пренос новчаних средстава у вези са трансакцијама интернет трговине). Услуга издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента (прихватање платних картица у вези са трансакцијама интернет трговине).Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави


Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Јасна Павлићевић Шкеровић (директор и руководилац)DEVELOPMENT AND TESTING CENTER DOO BEOGRAD-Čukarica90.0%
Душан Петровић, Београд10.0%