Основни подаци платне институцијеTRANSAKS д.о.о. Шабац

Шабац, Гаврила Принципа бб 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији.
 
Матични број:21150860
ПИБ:109259762
Телефон:063/7 200 100
Факс:
Имејл:office@transaks.rs
WWW:www.transaks.rs
Датум и број решења:09/06/2016 IO NBS br. 59
Врсте платних услуга: Услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то: (1) трансфером одобрења, (2) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење, (3) коришћењем платне картице или сличног средства (пријем уплата корисника и пренос на рачун примаоца плаћања – комуналне и друге уплате). Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави


Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Марко Игњатовић (директор и руководилац)Марко Игњатовић25.0%
Мирко Петровић60.0%
Петар Гаврановић15.0%