Основни подаци платне институцијеTransfernova doo

Београд, Кронштатска 5 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији.
 
Матични број:21257419
ПИБ:109867174
Телефон:011 4230 201
Факс:011 4230 206
Имејл:info@transfernova.com
WWW:www.transfernova.com
Датум и број решења:14/03/2017 IO NBS br. 37
Врсте платних услуга: Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави


Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Немања Крстић (директор и руководилац)Вид Нарић, Београд63.0%
Иван Никитовић, Београд13,01%
Дејан Станојевић, Београд9,99%
Бранко Бајић, Београд7.0%
Иван Јоцић, Београд7.0%