Основни подаци платне институцијеUniTransfer d.o.o. Beograd-Stari Grad

Београд, Солунска 11 
Податке о локацијама на којима платна институција пружа своје услуге можете добити на њеној интернет презентацији.
 
Матични број:21201626
ПИБ:109553494
Телефон:(+381) 63 667 802
Факс:
Имејл:zbeljic@unitransfer.rs
WWW:www.unitransfer.rs
Датум и број решења:08/10/2018 IO NBS br. 89
Врсте платних услуга: Услуге извршавања новчане дознаке (електронски трансфер новца између корисника без отварања рачуна нити за платиоца нити за примаоца плаћања).


Погледајте:Финансијски извештај
Заступници
Огранци у трећој држави


Чланови органа управљања и руководилацЛица с квалификованим учешћемУчешће (%)
Живојин Бељић (директор и руководилац)Живојин Бељић, Београд50.0%
Душан Марчета, Београд50.0%