EUR/RSD zvanični za 24.09.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
118,1960 0,0 0,0 0,8 0,2
USD/RSD indikativni na 21.09.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
100,6437 -0,3 1,5 -1,0 -1,5
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %