EUR/RSD zvanični za 15.12.17.
Kurs d-d m-m g-g opg
119,2988 0,2 -0,6 3,5 3,5
USD/RSD zvanični za 15.12.17.
Kurs d-d m-m g-g opg
101,2294 -0,2 -0,7 16,1 15,7
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %