EUR/RSD indikativni na 19.11.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
118,2576 0,0 0,2 0,2 0,2
USD/RSD indikativni na 19.11.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
103,5621 0,2 -0,2 -3,1 -4,3
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jańćanje dinara u %