EUR/RSD zvanični za 23.10.17.
Kurs d-d m-m g-g opg
119,2094 0,0 -0,1 3,3 3,6
USD/RSD indikativni na 20.10.17.
Kurs d-d m-m g-g opg
101,1363 -0,3 -1,5 11,7 15,8
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %