EUR/RSD zvanični za 19.03.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
118,2599 0,1 0,0 4,9 0,2
USD/RSD indikativni na 16.03.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
96,4364 -0,3 -1,2 19,4 2,8
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %