EUR/RSD zvanični za 18.07.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
118,0599 0,0 0,1 1,9 0,3
USD/RSD indikativni na 17.07.18.
Kurs d-d m-m g-g opg
101,0181 -0,3 0,9 3,3 -1,9
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %