Osnovni podaci bankeHALKBANK akcionarsko društvo Beograd

11070 Beograd,  Bulevar Milutina Milankovića 9e, Beograd

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07601093
Telefon:011/2041-800; 2041-811
Telefaks:011/2041-802
WWW:www.halkbank.rs
E-mail:office@halkbank.rs
SWIFT:CABARS22
Broj zaposlenih:429
Revizor:KPMG D.O.O. BEOGRAD


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
TURKISH HALK BANK INC90.12%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Yalcin MADENCI je imenovan za člana Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava.
Selahattin Suleymanoglu,predsednik Upravnog odboraKenan Bozkurt, predsednik Izvršnog odbora
Recep GulecRadojica Popović
Ozlem MemisErturk Sumer
Vesna Vuković,nezavisan
Dr Jasmina Bogićević,nezavisan
Yalcin MADENCI
Hasan Tuncay