BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум
19.04.2024.
BEONIA* (%)
5.26
Дневна промена (п.п.)
0.00
Обим (млн RSD)
2,700.00
Дневна промена (млн RSD)
2,700.00
Минимална стопа (%)
5.25
Максимална стопа (%)
5.26
Стандардна девијација (п.п.)
0.01
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ