BEONIA (Belgrade OverNight Index Average)
Датум
01.12.2023.
BEONIA* (%)
5.25
Дневна промена (п.п.)
0.00
Обим (млн RSD)
8,700.00
Дневна промена (млн RSD)
4,700.00
Минимална стопа (%)
5.25
Максимална стопа (%)
5.25
Стандардна девијација (п.п.)
0.00
* просечна пондерисана каматна стопа по основу преконоћних позајмица на међубанкарском новчаном тржишту у Републици Србији


Архива података - изаберите годину
Приказ