Uporedni pregled podataka o minimalnim iznosima dinara koje banke plaćaju pri otkupu efektive, odnosno maksimalnim iznosima dinara koje banke naplaćuju pri prodaji efektive

Datum:
Valuta:
 

Napomena: Podaci su dostupni od 01. 02. 2006.

Evro (EUR)na dan31.05.2020.

BANKAMINIMALNI IZNOSMAKSIMALNI IZNOS

1. Minimalan iznos koji banka plaća prilikom otkupa jedinice (odnosno sto jedinica) određene valute se sastoji od kupovnog kursa za efektivu banke za tu valutu umanjenog za maksimalni procenat provizije.
2. Maksimalan iznos koji banka naplaćuje prilikom prodaje jedinice (odnosno sto jedinica) određene valute se sastoji od prodajnog kursa za efektivu banke za tu valutu uvećanog za maksimalan procenat provizije.
3. U pregledu se nalaze podaci samo za one valute koje banka kotira u svojoj kursnoj listi za efektivni strani novac, tj. podaci samo za one valute kojima banka trguje.

Pregled na željeni dan | Pregled za period | Uporedni pregled po bankama