Важе од24.01.2020.године до објављивања следећег ценовника

Замена ЕСН за девизе (EUR); цене изражене у валути за 1 EUR
ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
191 - HRK7,5165667,5547217,554721
203 - CZK25,39899025,52791925,527919
348 - HUF339,898990341,624365341,624365
414 - KWD0,3418270,3435710,343571
977 - BAM1,9558301,9558301,955830
985 - PLN4,2825254,3042644,304264
Замена ЕСН за девизе у истој валути
ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
036 - AUD0,9985000,9900000,985000
124 - CAD0,9985000,9900000,985000
208 - DKK0,9990000,9900000,985000
392 - JPY0,9980000,9800000,980000
578 - NOK0,9990000,9900000,985000
752 - SEK0,9987000,9900000,985000
826 - GBP0,9996000,9900000,985000

Цене су намењене банкама које имају више уговора закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на територији седишта банке и више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају ван територије седишта банке.