Важе од   25.02.2021.   године до објављивања следећег ценовника

Замена ЕСН за девизе (EUR); цене изражене у валути за 1 EUR

ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
191 - HRK7,6537377,6925897,692589
203 - CZK26,15151526,28426426,284264
348 - HUF362,747475364,588832364,588832
414 - KWD0,3737060,3756120,375612
977 - BAM1,9558301,9558301,955830
985 - PLN4,5557584,5788834,578883

Замена ЕСН за девизе у истој валути

ВалутаЗа оптицајниЗа оштећениЗа ваноптицајни
036 - AUD0,9970000,9900000,985000
124 - CAD0,9970000,9900000,990000
208 - DKK0,9978000,9900000,985000
392 - JPY0,9975000,9800000,980000
578 - NOK0,9930000,9900000,990000
752 - SEK0,9975000,9900000,985000
826 - GBP0,9992000,9900000,985000

Цене су намењене банкама које имају више уговора закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају на територији седишта банке и више уговора о обављању мењачких послова закључених са овлашћеним мењачима који мењачке послове обављају ван територије седишта банке.