Važe od   23.03.2023.   godine do objavljivanja sledećeg cenovnika

Zamena ESN za devize (EUR); cene izražene u valuti za 1 EUR

ValutaZa opticajniZa oštećeniZa vanopticajni
203 - CZK24.04545524.16751324.167513
348 - HUF393.090909395.086294395.086294
414 - KWD0.3352280.3369390.336939
977 - BAM1.9558301.9558301.955830
985 - PLN4.7375764.7616244.761624

Zamena ESN za devize u istoj valuti

ValutaZa opticajniZa oštećeniZa vanopticajni
036 - AUD0.9970000.9900000.985000
124 - CAD0.9970000.9900000.990000
208 - DKK0.9978000.9900000.985000
392 - JPY0.9975000.9800000.980000
578 - NOK0.9960000.9900000.990000
752 - SEK0.9975000.9900000.985000
826 - GBP0.9991000.9900000.990000

Cene su namenjene bankama koje imaju više ugovora zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju na teritoriji sedišta banke i više ugovora o obavljanju menjačkih poslova zaključenih sa ovlašćenim menjačima koji menjačke poslove obavljaju van teritorije sedišta banke.