Народна банка Србије емитовала је у уторак 17. новембра 2020. године 1. емисију благајничких записа са следећим карактеристикама:

Врста хартије Број емисије Ознака серије ISIN број Обим емисије Номинална вредност комада Рочност хартије Датум доспећа
Благајнички записи НБС 1 - RSNBSRD17541 500,000,000,000 10,000.00 365 дана 17.11.2021.

Одлука о првој емисији благајничких записа Народне банке Србије у 2020. години

Преглед емитованих благајничких записа Народне банке Србије