25/09/2020

Агенција Fitch Ratings задржала кредитни рејтинг Србије на корак од инвестиционог, уз стабилне изгледе за његово даље повећање

Рејтинг агенција Fitch Ratings задржала је кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на нивоу од ББ+, уз стабилне изгледе за његово даље повећање, захваљујући добрим економским показатељима Србије који су задржани и током пандемије вируса COVID-19.

Такву одлуку Агенција је донела имајући у виду већу отпорност српске економије као резултат одговорног вођења економске политике у претходним годинама и адекватног одговора носилаца економске политике у Србији на кризу. Fitch Ratings истиче да Србија има повољнија макроекономска кретања у односу на упоредиве земље, делом и захваљујући донетом обимном пакету економских мера који доприноси бржем опоравку економије од шока изазваног пандемијом. Наглашава се кредибилитет економске политике Србије који је изграђен у претходним годинама, при чему се у први план истичу очување ниске и стабилне инфлације, повећање девизних резерви и уређење јавних финансија.

„Одлука агенције Fitch Ratings јесте још једна потврда исправности чврстог опредељења да истрајавамо на очувању пуне макроекономске и финансијске стабилности Србије. Значајну улогу на том плану има и релативна стабилност девизног курса, коју смо успели да обезбедимо упркос највећем изазову са којим смо се до сада суочили у виду пандемије вируса COVID-19“, рекла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Када је реч о надлежностима Народне банке Србије, поред очуване ниске и стабилне инфлације, релативне стабилности девизног курса и повећаних девизних резерви, агенција Fitch Ratings наглашава и одличне показатеље банкарског сектора. Истичу пре свега високу капиталну адекватност и ликвидност банака, смањење учешћа проблематичних кредита на 3,6% укупних кредита, раст динаризације депозита и двоцифрени раст кредитне активности, чему доприносе и кредити из гарантне шеме.

Fitch Ratings оцењује да су спроведеним пакетом економских мера очувана радна места и производни капацитети, због чега ће економско успоравање у нашој земљи у условима пандемије бити знатно мање у односу на упоредиве земље. У наредној години Fitch Ratings очекује потпуни опоравак Србије по стопи раста од 5,2%, и наставак високог раста у 2022. години по стопи од 4,8%. Очекују и континуитет ниске инфлације за коју пројектују кретање на нивоу од око 2% у наредне две године, колико је у просеку износила и претходних скоро седам година.

„Пакет монетарних и фискалних мера који смо донели у пуној координацији са Владом Републике Србије даје резултате, и већина кључних показатеља је на добром путу да достигне преткризни ниво. Србија је једна од земаља које су најбрже реаговале свеобухватним пакетом мера, чиме смо успели да спречимо пад пословног и потрошачког поверења, и да сачувамо радна места и производне капацитете који су неопходни за брз економски опоравак. То показује и прилив страних директних инвестиција који је током седам месеци, упркос пандемији, износио 1,6 милијарди евра и чињеница да смо у првој половини године, по питању БДП-а имали најбољи резултат у региону и један од најбољих резултата у целој Европи“, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Агенција Fitch Ratings истиче да је Србија показала отпорност и по питању платнобилансних кретања, наводећи и наставак прилива СДИ и у условима кризе, што је допринело ублажавању негативних ефеката пандемије на БДП у другом тромесечју. За ову годину Fitch Ratings пројектује смањење текућег дефицита, и наставак његове пуне покривености приливима СДИ, што очекују и у наредном периоду. Када је реч о јавном дугу, агенција Fitch Ratings процењује да ће ове године, упркос обимним фискалним мерама, остати испод нивоа Мастрихта од 60%, при чему до краја 2022. године очекују пад учешћа јавног дуга у БДП-у на ниво испод 55% БДП-а.

„Важно је да грађани и привреда знају да предузимамо све мере на даљем подстицању и убрзању привредног раста и да пажљиво пратимо све показатеље у домаћем и међународном окружењу. У случају нових шокова из међународног окружења спремни смо да и додатно реагујемо како бисмо очували макроекономску и финансијску стабилност, и домаћу економију“, нагласила је гувернер.

Кабинет гувернера