14/01/2021

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду пре свега остварене ефекте претходних снажних мера монетарне и фискалне политике, као и очекивана макроекономска кретања за наредни период, односно да ће правовремено предузете економске мере наставити повољно да делују на услове финансирања привреде и грађана и раст њиховог расположивог дохотка.

Адекватна подршка Народне банке Србије и Владе привреди Србије у великој мери је допринела повољнијем резултату економске активности у претходној години него што се то очекивало на почетку пандемије, уз стопу реалног раста бруто домаћег производа, која је, према оцени Републичког завода за статистику, износила –1,1%. Извршни одбор очекује да ће задржане повољне средњорочне перспективе наше земље и мере Владе и Народне банке Србије допринети даљем опоравку домаће тражње. То ће, уз нормализацију екстерне тражње, утицати на више него потпун опоравак наше привреде у овој години и њен даљи снажан раст у наредном периоду. Основу за оптимизам представљају очувани производни капацитети и запосленост у условима пандемије, убрзање реализације инфраструктурних пројеката, прилив страних директних инвестиција, који је остао релативно висок и пројектно распрострањен, обезбеђени повољни услови финансирања, као и очекивано побољшање епидемиолошке ситуације захваљујући започетој вакцинацији. Подаци с тржишта рада о расту стопе запослености и задржаној једноцифреној стопи незапослености потврђују значај пакета економских мера, захваљујући којем су настављена повољна кретања, упркос изазовима пандемије.

Извршни одбор истиче да је започета осма година како је инфлација у Србији чврсто под контролом, на ниском и стабилном нивоу. Инфлација се током 2020. кретала у складу с пројекцијама Народне банке Србије и у просеку је износила 1,6%, док је у децембру износила 1,3% међугодишње. Важан фактор ниске и стабилне инфлације била je и остала обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, која потврђује кредибилитет монетарне политике. Притисци на страни тражње и даље су релативно ниски, и поред наставка раста зарада и запослености у већини делатности, о чему сведочи и кретање базне инфлације. Према пројекцији Народне банке Србије, инфлација ће се и у наредном периоду кретати у доњој половини циљаног распона, а са очекиваним даљим опоравком тражње, током 2022. године почеће постепено да се приближава централној вредности циља од 3%.

Иако је убрзано ширење вируса од октобра прошле године, пре свега у Европи, претило да успори започети економски опоравак, до сада расположиви подаци за четврто тромесечје указују на задовољавајућу отпорност економске активности на глобалном нивоу, укључујући и зону евра, која је наш најважнији трговински и финансијски партнер. У наредном периоду очекује се постепено смиривање пандемије захваљујући започетој вакцинацији становништва, што ће, уз донете стимулативне мере Европске централне банке, као и фискалне подстицаје великог броја земаља, допринети опоравку зоне евра, а тиме и наше екстерне тражње. Опрезно вођење монетарне политике налажe и даље присутна неизвесност на међународном финансијском тржишту, као и кретања на међународном робном тржишту, првенствено тржишту нафте, чија је цена у порасту услед појачаних очекивања да је светска привреда на путањи постепеног опоравка. Ипак, Извршни одбор истиче отпорност наше привреде на шокове из међународног окружења, као резултат одговорног вођења економске политике у претходним годинама и адекватног одговора на актуелну светску кризу.

Извршни одбор је констатовао да ће и у наредном периоду, а посебно током ове зиме, бити присутни изазови у погледу тока пандемије и утицаја на глобална и домаћа економска кретања. Због тога ће у фокусу носилаца економске политике бити обезбеђење подршке даљем опоравку наше привреде, очување производних капацитета и запослености, даљи раст извозног сектора, као и подстицање домаћих инвестиција и прилива страних директних инвестиција. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка. Континуирано ћемо процењивати све до сада донете мере како би се пружила подршка даљем опоравку економске активности, без угрожавања ценовне и финансијске стабилности.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. фебруара 2021. године.

Кабинет гувернера