04/02/2021

НБС и ЕЦБ постигле договор о продужењу превентивне репо линије за обезбеђивање ликвидности у еврима

Народна банка Србије (НБС) и Европска централна банка (ЕЦБ) постигле су договор о продужењу трајања превентивне репо линије путем које би ЕЦБ, у случају потребе, Народној банци Србије могла обезбедити додатну ликвидност у еврима, и коју би НБС затим даље обезбедила домаћем финансијском систему. Репо линија, успостављена у јулу 2020. године са планом да траје до краја јуна 2021. године, сада је продужена за девет месеци и трајаће до марта 2022. године. Тиме је настављена успешна сарадња НБС са централном монетарном институцијом еврозоне.

Репо линија пружа могућност НБС да од ЕЦБ-а позајми највише милијарду евра, при чему свако појединачно коришћење средстава може бити на рок од највише три месеца. Истичемо да су и динарска и девизна ликвидност у домаћем финансијском систему на високом нивоу и да ниједног тренутка нису биле угрожене како уочи, тако и након избијања кризе изазване пандемијом COVID-19. НБС од почетка пандемије предузима правовремене и адекватне мере усмерене ка пружању подршке динарској ликвидности домаћег финансијског система, док висок ниво девизних резерви земље гарантује неопходну сигурност на пољу девизне ликвидности. Због тога НБС до сада није имала потребу да користи средства по основу репо линије ЕЦБ, а не очекујемо да буде коришћена ни у наредном периоду, већ да послужи као додатни гарант сигурности.

Путем превентивних репо линија ЕЦБ, у случају потенцијалних поремећаја на тржиштима узрокованих пандемијом COVID-19, пружа могућност обезбеђивања ликвидности у еврима централним банкама земаља које нису чланице еврозоне, у замену за одговарајућа средства обезбеђења (финансијски колатерал) у тој валути (првокласне хартије од вредности у еврима).

Кабинет гувернера