24/02/2021

Још једна потврда одговорне економске политике Србије на међународном тржишту

Република Србија је данас на међународном финансијском тржишту емитовала дванаестогодишњу еврообвезницу у еврима у износу од 1,0 милијарди евра, по купонској стопи од 1,65% и стопи приноса од 1,920%. Ово је обвезница најдуже рочности коју је наша земља до сада емитовала на међународном тржишту, а изузетно интересовање међународних инвеститора представља још једну потврду њиховог поверења у дугорочну одрживост добрих економских перформанси и очување макроекономске стабилности Републике Србије. Тражња инвеститора је током данашње аукције била 3,5 пута већа у односу на реализацију (током аукције је прелазила 3,5 милијарди евра).

„Снажно интересовање међународних инвеститора за улагање у хартије Републике Србије на рок од 12 година потврђује чињеницу да је Србија и у веома турбулентном кризном периоду показала умеће и знање да очува стабилност и уравнотежено инвестиционо окружење. Успешно изграђена и очувана макроекономска стабилност у претходним годинама резултирала је поверењем инвеститора у континуитет добрих економских политика, чак и у периоду великих изазова за глобалну економију”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Делегације Народне банке Србије и Министарства финансија обавиле су током дана низ успешних разговора с међународним инвеститорима и финансијским институцијама, захваљујући чему је на данашњој аукцији интересовање за српским еврообвезницама показало готово 200 еминентних инвеститора из целог света, чиме је постигнута значајна диверсификација инвеститорске базе. Део прикупљених средстава биће искоришћен за отплату постојећих дугова, док би други део служио за обезбеђење наставка раста наше економије, при чему ни у једном тренутку неће бити доведена у питање одрживост јавног дуга.

Велико интересовање инвеститора забележено је упркос повећаној неизвесности на међународним финансијским тржиштима у претходних неколико недеља, која је у највећој мери узрокована повећањем глобалних инфлационих очекивања – приноси на реперне америчке и европске обвезнице дужих рочности знатно су повећани од почетка године, достижући највише нивое још од преткризног периода. Ипак, значајна тражња инвеститора за српским еврообвезницама омогућила је да делегација Србије током аукције знатно смањи трошкове финансирања (за чак 35 базних поена, односно 0,35 процентних поена).

„Србија је данас на међународном тржишту остварила стопу приноса која се може мерити с појединим земљама чији је кредитни рејтинг инвестиционог ранга. То показује да тржишни учесници чврсто верују да и Србија припада овој кредибилној групи земаља. Данашња купонска стопа од 1,65% на обвезницу рочности од 12 година представља још већи успех него купонска стопа од 1,50% коју смо 2019. остварили на обвезницу рочности од десет година, а несразмерно боља од доларског дуга који је наслеђен и чија је купонска стопа била енормно високих 7,25%”, нагласила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Данас постигнута стопа финансирања у складу је с просечним приносима по којима се тргује еврообвезницама Румуније упоредиве преостале рочности (земља инвестиционог рејтинга и чланица Европске уније).

„Успешна емисија еврообвезнице, упркос амбијенту повећаних неизвесности на глобалним тржиштима, представља резултат годинама присутне монетарне, фискалне и финансијске стабилности, која је нашу земљу учинила отпорном на изазове који долазе из екстерног окружења. Кризни амбијент, узрокован глобалном пандемијом вируса корона, који је посебно погодио глобалну економију у 2020. години, представљао је важан тест одговорности за креаторе економских политика, који су Народна банка Србије и Влада Републике Србије успешно положили, због чега сам сигурна да ћемо из актуелне глобалне кризе изаћи с додатно оснаженим кредибилитетом и угледом међу међународним економским актерима”, закључила је гувернер Јоргованка Табаковић.

 

Кабинет гувернера