11/03/2021

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор имао је пре свега у виду да и даље подстицајно делују претходно донете мере монетарне и фискалне политике, као и да је најављен трећи пакет фискалних мера. То значи да ће координисане мере монетарне и фискалне политике наставити повољно да делују на услове финансирања привреде и грађана и раст њиховог расположивог дохотка.

Извршни одбор је истакао да пад економске активности на нивоу године износи 1%, што је у потпуности у складу с пројекцијом коју је у последњих неколико месеци истицала Народна банка Србије.  Наиме, према подацима Републичког завода за статистику, стопа раста бруто домаћег производа у четвртом тромесечју износила је –1,1% међугодишње и овај податак је ревидиран навише у односу на иницијални (–1,3%), што указује на то да је домаћа економија показала знатну отпорност и поред погоршања епидемиолошке ситуације од октобра. Пад економске активности на нивоу године мањи је од претходно процењеног и износи 1%. Доступни месечни показатељи, а пре свега индустријска производња и промет у трговини на мало, који су у јануару забележили међугодишњи раст од 2,5% и 3,2%, респективно, указују на то да је опоравак економске активности настављен и на почетку ове године. Снажна подршка Народне банке Србије и Владе нашим предузећима и грађанима, уз једну од најуспешнијих стратегија вакцинације у свету коју спроводи Република Србија, обезбедиће достизање преткризног нивоа економске активности у другом тромесечју ове године. Индустријска производња, промет у трговини на мало и извоз већ су достигли преткризни ниво, а с даљим напретком у процесу вакцинације Извршни одбор очекује да ће се активност и у осталим услужним секторима потпуно опоравити. Опоравак домаће тражње биће подстакнут ове године и најављеним трећим фискалним пакетом мера помоћи привреди и грађанима од око 2 милијарде евра, што ће убрзати економски опоравак у наредном периоду. Поред тога, Извршни одбор очекује наставак релативно снажног прилива страних директних инвестиција у Србију, претежно у разменљиве секторе, што, уз очекиван опоравак екстерне тражње, треба да допринесе двоцифреном расту извоза ове године.

Народна банка Србије наставља да осму годину заредом, и у условима пандемије, испуњава свој основни циљ – обезбеђење ниске и стабилне инфлације. У јануару је међугодишња инфлација износила 1,1% и била је нижа од очекиване због мањег раста цена поврћа од сезонски уобичајеног, док је у правцу раста инфлације очекивано деловало поскупљење електричне енергије и нафтних деривата по основу више светске цене нафте. Базна инфлација, тј. инфлација по искључењу хране, енергије, алкохола и цигарета, наставила је стабилно кретање и у јануару је била на истом нивоу као у децембру (2,1% међугодишње). Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду бити ниска и стабилна, у доњој половини циљаног распона. Важан фактор ниске и стабилне инфлације била je и остала обезбеђена релативна стабилност девизног курса, као и усидреност инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде, која потврђују кредибилитет монетарне политике.

Стање глобалне економије и изгледи за њен раст и даље су под утицајем пандемије и мера које се предузимају за њено ограничавање. Ипак, упркос погоршању епидемиолошке ситуације код наших главних трговинских партнера током зиме, економски утицај пандемије био је знатно блажи него што је био на њеном почетку – пад активности у услужним секторима ублажен је солидним резултатима индустријске производње. С напретком у процесу вакцинације и очекиваним постепеним ублажавањем рестриктивних мера, Извршни одбор очекује покретање снажнијег опоравка економске активности наших главних трговинских партнера и позитиван утицај на извоз наше привреде. Брзина опоравка светске привреде опредељиваће и кретања на међународном финансијском и робном тржишту и токове капитала према земљама у успону, а тиме и Србији, због чега је неопходна опрезност у вођењу монетарне политике. Поред тога, Извршни одбор је имао у виду и присутну неизвесност у погледу кретања светске цене нафте, која расте од новембра прошле године и сада достиже ниво пре пандемије. Такође, глобално посматрано, ценe хране бележе раст од средине прошле године и достигле су највише нивое од 2014. године. То ће допринети да инфлација у међународном окружењу буде виша ове године у односу на претходну, коју је обележила изузетно ниска инфлација, па и дефлација у неким земљама због смањене тражње у условима пандемије.

Извршни одбор истиче да ће приоритет монетарне политике и даље бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз подршку што бржем расту наше привреде и запослености, даљем расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом амбијенту. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка и да, у складу с тим, прилагођава своје мере у интересу наше привреде и грађана.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 13. априла.

Кабинет гувернера