25/03/2021

Инструкција Народне банке Србије о рефинансирању кредита – замените скупљи кредит јефтинијим без административних процедура

Захваљујући континуираном и знатном паду каматних стопа, све је већа потражња кредита за рефинансирање, којима корисници замењују скупљи кредит јефтинијим. Ипак, рефинансирање, односно превремена отплата кредита захтева поштовање уговорене процедуре и одређено време.

Наиме, према досадашњој пракси, корисник који жели да превремено отплати кредит путем кредита за рефинансирање који добија од друге банке мора да предузме низ активности. Најпре, у складу са условима из уговора, неколико дана пре превремене отплате треба да поднесе захтев за превремену отплату, затим да захтева потврду о стању дуга на одређени дан, те да с том потврдом оде у банку од које захтева кредит за рефинансирање. Када му кредит буде одобрен, потребно је да новац, у складу с потврдом о стању дуга, буде пренет на рачун партије кредита код банке чији се кредит рефинансира. Ипак, и поред свих ових предузетих активности, може се десити да кредит не буде у потпуности отплаћен, услед могуће неусаглашености података о стању дуга (будући да се ти подаци могу променити на дневном нивоу) или из неких других разлога. Поред тога, у пракси се неретко дешава да корисници не испоштују уговорену процедуру, односно да не поднесу захтев за превремену отплату, не прибаве потврду о стању дуга и сл., услед чега кредит не буде затворен, те дођу у ситуацију да неко време отплаћују два кредита истовремено.

Желећи да спречи настанак оваквих ситуација, а да кориснике истовремено ослободи ових административних активности, да поступак превремене отплате учини бржим и ефикаснијим, те да у крајњем циљу подстакне конкуренцију међу банкама и интензивира њихову борбу за клијенте – Народна банка Србије донела је Инструкцију о рефинансирању кредита код друге банке. Инструкција (коју су банке дужне да примењују од 1. јула 2021. године) омогућиће корисницима да све своје кредитне обавезе у банци (кредите, кредитне картице, дозвољено прекорачење) рефинансирају брзо и једноставно, без одласка у банку код које желе да затворе своје кредитне обавезе и без ризика да те обавезе не буду отплаћене. Дакле, довољно је да корисник само једном оде у банку код које је пронашао одговарајући кредит за рефинансирање и да на тај начин затвори обавезе код претходне банке. Сву комуникацију с банком чији кредит корисник жели да рефинансира на себе преузима она банка код које корисник узима кредит за рефинансирање. Притом, банке не могу кориснику да наплате било какве накнаде или трошкове у вези са овим обавезама. На овај начин свим корисницима који желе да своје постојеће кредитне обавезе смање, односно да умање цену својих кредита – омогућен је одговарајући комодитет, јер све активности с тим у вези банке преузимају на себе. Поред тога, Инструкција обезбеђује потпуну транспарентност и структуру обрачуна износа који је потребан да би се превремено отплатио кредит.

Банке су дужне да кориснике који намеравају да поднесу захтев за рефинансирање кредита информишу о предностима рефинансирања кредита применом ове инструкције Народне банке Србије, као и да информације о томе објаве на својим интернет презентацијама. Поред тога, сами корисници који намеравају да своје кредитне обавезе код једне банке рефинансирају кредитом друге банке могу од банке код које намеравају да узму кредит затраже да их детаљније обавесте о примени ове инструкције.

Кабинет гувернера